TUGEV PARTNERLUS EUROOPAS

Eesmärgid

Saksa-Balti Arstide Seltsi üks prioriteetsemaid ülesandeid on tugevdada Saksamaa ja Baltimaade arstide suhteid meditsiiniteaduses ja nende tööalases edasiarengus. Sellele lisaks sätestab seltsi põhikiri olulise eesmärgina jätkata teadlaste ja arstide vahetusprogramme. Nii on seniajani organiseeritud ca 850 mitmenädalast Baltimaade arstide täiendkoolitust Saksamaa, Austria ja Šveitsi erinevates haiglates.


Ajalugu

Saksa Balti Arst Ühing loodi 1991 aastal algselt humanitaarabi saatmiseks Balti riikidesse ja 2. maailmasõja järgselt katkenud teadusalaste sidemete taasloomiseks. Jaanuar 1992 asutati Eesti, Läti ja Leedu sektsioonid. Alates sellest ajast leiavad aset iga aastased koosolekud ja teaduskonverentsid.