ASOCIACIJOS FINANSAVIMAS

Vokietijos ir Baltijos medicinos asociacijos aktyvi veikla palaikoma ženklia Berlyno gydytojų sąjungos, "Hans-Neuffer-Stiftung" fondo ir privačių asmenų parama ir aukomis. Asociacijos narių mokesčio indėlis  yra svarbi mūsų daugialypių užduočių finansavimo sudedamoji dalis. Be to, Vokietijos ir Baltijos gydytojų asociacijos veikla tapo įmanoma naudojantis tiksline fondų ir privačių asmenų parama.

 

Visuomenei naudinga veikla:
Nuo asociacijos įkurimo ji buvo žinoma kaip visuomenei naudingą veiklą vykdantis susivienijimas. Šį statusą asociacijai Finansų priežiūros tarnyba 2022 metais pratęsė tolimesniam 3 metų periodui. Asociacija dėl to ir toliau įpareigota pateikti reikalaujamus mokestinius dokumentus.


ŠALIŲ SKYRIAI/SEKCIJOS

Vokietija

Būstinė: Bona

Valdyba:

Vykdančioji direktorė: Margarete Radtke
1. Pirmininkas:             Dr. med. R. Switkowski
2. Pirmininkas:             Dr. med. U. Berger
Iždininkas:                    Dr. med. R. Berndt
Sekretorė:                     Dr. med. F. Gutmann
Narys:                           N.N.
Narys:                           Dr. med.V. Matilionis

Įkūrimo data:             1991

Nariai:                         79 (Padėtis 11/2023)Latvija

Būstinė: Ryga

Valdyba:

Valdyba Pirmininkas:  Dr. med. Dzintars Mozgis
Valdybos Nariai:          Dr. med. Lidija Liniņa,
                                     Dr. med. Ilze Hāznere

Įkūrimo data:            1992

Nariai:                        28Lietuva

Būstinė: Vilnius

Valdyba:

1. Pirmininkas:   gyd. Henrikas Ulevičius
2. Pirmininkas:   Prof. dr. med. Nijolė Drazdienė
Iždininkas:          Prof. dr. med. Eligijus Poškus
Sekretorė:           gyd. Ilona Aleksiūnienė
Narys:                 gyd. Žydrūnė Prapuolenienė
Narys:                 gyd. Sigitas Katkevičius
Narys :                gyd. Dalia Stankaitienė
Narys:                 gyd. Janina Lajauskaitė
Narys:                 gyd. Antanas Lukošaitis

Įkūrimo data:   1992

Nariai:               105 (Padėtis 06/2018)
Estija

Būstinė: Talinas

Valdyba:
1. Pirmininkas:         Dr. med. Piret Kaarde
2. Pirmininkas:         Dr. med. Agu Lipping

3. Pirmininkas:         Dr. med. Elle Põldoja

Įkūrimo data:         1992

Nariai:                     35 (Padėtis 08/2018)