ÜHINGU RAHASTAMINE

Saksa-Balti Arstide Seltsi näol on tegemist registreeritud seltsiga ning selle tegevust toetatakse läbi suuremeelsete annetuste ja rahaliste toetuste nii Berliini Arstide Assotsiatsioonilt, Hans-Neueri nimeliselt sihtasutuselt kui ka eraisikutelt. Üks tähtis nurgakivi seltsi väga mitmetahuliste ülesannete finantseerimisel on seltsi liikmete osamaksud. Sellele lisaks finantseeritakse Saksa-Balti Arstide Seltsi tööd sihtasutustelt ja eraisikutelt saadud eesmärgipäraste annetuste abil.

 

Heategevus
Alates  asutamisest on selts registreeritud heategevusliku mittetulundusühinguna. Viimati kinnitati seda Saksamaa Finantsameti poolt 2022. a, mis andis võimaluse jätkata heategevusalast tegevust järgnevad kolm aastat. Selts on seega ka edasiselt õigustatud andma tõendeid selle kohta, et neile tehtavaid annetusi on võimalik maksustamisperioodi tulust maha arvata.


RIIKLIKUD SEKTSIOONID:

Saksamaa

Peakorter: Bonn

Koosseis:
Juhatuse liige:     Margarete Radtke

1. Eesistuja:        Dr. med. R. Switkowski

2. Eesistuja:        Dr. med. U. Berger

Finantsametnik:  Dr. med. R. Berndt

Peasekretär:        Dr. med. F. Gutmann

Kaasistuja:          N.N.

Kaasistuja:          Dr. med.V. Matilionis

Asutatud:          1991

Liikmeid:          79 (seisuga 11/2023)Läti

Peakorter: Riia

Juhatus:

1. Eesistuja:   M.D., PhD Dzintars Mozgis

Kaasistuja:     Dr. med. Lidija Liniņa,
Kaasistuja:     Dr. med. Ilze Hāznere

Asutatud:     1992

Liikmeid:      28

 Leedu

Peakorter: Vilnius

Juhatus:

1. Eesistuja:        Dr. med. H. Ulevičius

2. Eesistuja:        Prof. Dr. med. N. Drazdienė

Finantsametnik:  Prof. Dr. med. E. Poškus

Peasekretär:        Dr. med. I. Aleksiūnienės

Kaasistuja:          Dr. med. Ž. Prapuolenienė

Kaasistuja:          Dr. med. S. Katkevičius

Kaasistuja:          Dr. med. D. Stankaitienė

Kaasistuja:          Dr. med. J. Lajauskaitė

Kaasistuja:          Dr. med. A. Lukošaitis

Astatud:             1992

Liikmeid:           105 (seisuga 06/2018)
Eesti

Peakorter: Tallin

Juhatus:

1. Eesistuja:        Dr. med. Piret Kaarde

2. Eesistuja:        Dr. med. Agu Lipping

3. Eesistuja:        Dr. med. Elle Põldoja

Asutatud:          1992

Liikmeid:           35 (seisuga 08/2018)