BALTI ARSTIDE VAHENDUSPROGRAMM

Hospitation

Seltsi töö põhiline raskuspunkt seisneb Baltimaade arstide hospitatsiooni programmi toetamises. Tänu Saksa-Balti Arstide Seltsi pingutustele on seniajani korraldatud ligi 850 mitmenädalast hospitatsiooni erinevates meditsiini valdkondades ning üksikutel juhtudel võimaldatud stipendiumide kaudu hospitatsioone ka pikemateks ajaperioodideks. Võimaluse korral toetatakse hospitante rahaliselt täiendõppe
toimumise vältel.

Tänu meie kontaktidele ollakse alates seltsi asutamisest mitmetes erinevates osakondades ja muudes tervisevaldkonna institutsioonides Saksamaal, aga ka Šveitsis ja Austrias, valmis meie vahendatud hopsitante juhendama.


Hospitatsiooniga seonduvate küsimuste korral on Teil igal ajal võimalik küsimustega meie poole pöörduda.
E-mail: info@dbae.eu


Vajalik on täita Hospitatsiooniavaldus:

Partnerlustaotlusega:

Download
HOSP_07_18.pdf
Adobe Acrobat Dokument 142.1 KB

Teabeleht:

Download
INFO_02_19.pdf
Adobe Acrobat Dokument 137.0 KB