SPĒCĪGA PARTNERĪBA EIROPĀ

Mērķi

Viens no visbūtiskākajiem uzdevmiem ir spēcināt vācu un baltiešu attiecības medicīnas zinātnē un ārstu tālākizglītībā. Šis mērķis citastarpā ir nostiprināts Statūtos – veicināt medicīnas zinātnieku un ārstu apmaiņu. Līdz šim šādā veidā ir organizētas ap 850 vairākas nedēļas ilgas Baltijas ārstu hospitācijas Vācijā, Austrijā un Šveicē.


Vēsture

Vācijas-Baltijas Ārstu biedrība tika nodibināta 1991. gadā – sākotnēji nolūkā sniegt humāno palīdzību un no jauna atdzīvināt pēc Otrā pasaules kara pārtrūkušās zinātniskās attiecības starp Vāciju un Baltijas valstīm. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sekcijas tika secīgi nodibinātas 1992. gada janvārī un februārī. Kopš tā laika katru gadu tiek rīkotas kopīgas zinātniskās sanāksmes.