MOKSLO RENGINIAI

Konferencijos ir simpoziumai

Aukšto lygio moksliniuose simpoziumuose aktualiomis bendrosios medicinos temomis vienijami skirtingų specialybių gydytojai ir analizuojamos atskiros problemos multidisciplininiu požiūriu. Konferencijos organizuojamos kartą per metus ir suderinamos su kasmetiniu narių susirinkimu. Renginius rotacijos principu organizuoja atskirų šalių skyrių valdybos. Be to, asociacija dalyvauja organizuojant ir kitus simpoziumus (pvz. Baltijos-Vokietijos patologijos simpoziumą patologijos specialistams).


Narių susirinkimas 2022

Talinas

Po kelerių metų pertraukos dėl pandemijos  bendras keturių šalių skyrių susitikimas įvyko 2022 m. gražiajame Taline. Džiaugiamės, kad daugelis mūsų draugijos narių atvyko į šį gausiai lankomą renginį, norėdami gyvu bendravimu sustiprinti glaudų ryšį tarp Vokietijos ir Baltijos šalių gydytojų. Moksliniuose pranešimuose aptarėme 

žalingą tabako poveikį sveikatai ir svarbą ligų formavimuisi. Patraukli kultūrinė programa  suteikė dalyviams daug erdvės diskusijoms apie mūsų gydytojų draugijos siekių ir tikslų įgyvendinimo tobulinimą.Narių susirinkimas 2019

Niurnbergas

Nuo 2019 m. Rugpjūčio 29 d. Iki rugsėjo 1 d. Vokietijos ir Baltijos šalių medicinos asociacijos nariai susirinko Niurnberge metiniam visuotiniam susirinkimui. Pranešėjai iš Vokietijos ir Baltijos šalių skaitė įdomias paskaitas pagrindine tema „alkoholinės ligos“. Tarpdisciplininiai įvairių šalių skyrių gydytojų mainai dar kartą vaidino svarbų vaidmenį susidūrime

Frankonijos metropolijoje. Be to, Vokietijos skyrius surengė turą su įdomiais turais ir dalyviams padarė apčiuopiamą įvykių istoriją ir gražią Niurnbergo atmosferą.Narių susirinkimas 2018

Ryga

27-asis Vokietijos ir Baltijos gydytojų asociacijos narių susirinkimas vyko 2018 m. rugsėjo 20-23 dienomis Latvijos sostinėje Rygoje. Mokslinis paskaitų dėmesys buvo skiriamas "Mitybos" temai. Įdomūs ir aktualūs dalyvaujančių šalių gydytojų pranešimai paskatino dalyvius atnaujinti žinias.

Latvijos skyrius organizavo puikią kultūrinę programą gražiame Rygos mieste. Kaip akcentus, dalyviai prisimins vizitą į Medicinos istorijos muziejų ir medikų choro koncertą.Narių susirinkimas 2017

Hamburgas

Vokietijos ir Baltijos gydytojų asociacijos e.V nariai ir bičiuliai 2017 m. susitiko Hanzos mieste Hamburge. 2017 m. rugsėjo 14 - 18 dienomis čia vyko 26-asis metinis narių susirinkimas. Mokslinė renginio dalis ir konferencija "Infekcinės ligos" vyko Hamburgo-Eppendorfo universiteto medicinos centro (UKE) patologijos institute. Skirtingų šalių lektorių skaitomi įdomūs pranešimai sukėlė aktyvų klausytojų susidomėjimą nagrinėjamais klausimais.

Apibendrinus skirtingų šalių narių pasiūlymus iš anksto buvo sudaryta ir vyko puiki kultūrinė programa. Dalyviai galėjo aplankyti Tropinės medicinos Bernhard-Nocht-Institutą ir dalyvavo instituto bendradarbių organizuotoje įdomioje ekskursijoje. Be to, renginio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Hamburgo krovinių  uosto darbu, lankėsi Hamburgo istorijos muziejuje, dalyvavo labai įdomioje miesto ekskursijoje  ir Elbės filharmonijoje.