BIEDRĪBAS FINANSĒŠANA

Vācijas-Baltijas Ārstu (reģistrētas) biedrības aktivitātes atbalsta Berlīnes Ārstu kamera, Hansa-Neufera fonds un privātpersonu ziedojumi un dāvinājumi. Būtiska mūsu dažādo uzdevumu finansēšanas sastāvdaļa ir mūsu biedru dalības maksa.  Papildus Vācijas-Baltijas Ārstu biedrības darbu nodrošina privāto personu mērķtiecīgi ziedojumi un ieguldījumi.

 

Sabiedriskais labums:
Kopš savas dibināšanas biedrībai ir atzīts tās sabiedriskā labuma statuss. Labdarības statuss pēdējo reizi tika apstiprināts vēl trim gadiem ar 2022. gada Finanšu pārvaldes lēmumu. Biedrība tādejādi ir tiesīga izsniegt apliecinājumu ziedotājiem nodokļu atvieglojumu tiesību izmantošanai.


VALSTU SEKCIJAS

Vācija

Sekcijas adrese: Bonna

Valde:

Izpilddirektore:      Margarete Radtke
1. priekšsēdētājs:    Dr. med. R. Switkowski
2. priekšsēdētāja:    Dr. med. U. Berger
Mantzinis:               Dr. med. R. Berndt
Rakstvedis:             Dr. med. F. Gutmann
Piesēdētājs:             N.N.
Piesēdētājs:             Dr. med.V. Matilionis

Dibināšanas gads: 1991

Biedru skaits:         79Latvija

Sekcijas adrese: Rīga

Valde:

Valdes priekšsēdētājs:  asociētais profesors, Dr. med. Dzintars Mozgis
Valdes locekļi:              Dr. med. Lidija Liniņa
                                      Dr. med. Ilze Hāznere

Dibināšanas gads:      1992

Biedru skaits:              28Lietuva

Sekcijas adrese: Viļņa

Valde:

1. priekšsēdētājs:     Dr. med. H. Ulevičius
2. priekšsēdētāja:     Prof. Dr. med. N. Drazdienė
Mantzinis:                Prof. Dr. med. E. Poškus
Rakstvedis:              Dr. med. I. Aleksiūnienė
Piesēdētājs:              Ž. Prapuolenienė
Piesēdētājs:              S. Katkevičius
Piesēdētājs:              D. Stankaitienė

Piesēdētājs:              J. Lajauskaitė
Piesēdētājs:              A. Lukošaitis

Dibināšanas gads:  1992

Biedru skaits:         105
Igaunija

Sekcijas adrese: Tallina

Valde:

1. priekšsēdētāja:       Dr. med. Piret Kaarde

2. priekšsēdētājs:       Dr. med. Agu Lipping

3. priekšsēdētāja:       Dr. med. Elle Põldoja

Dibināšanas gads:    1992

Biedru skaits:            35