GLAUDI PARTNERYSTĖ EUROPOJE

Tikslai

Vienu iš prioritetinių tikslų yra Vokietijos ir Baltijos šalių medicinos srities mokslininkų glaudaus bendradarbiavimo intensyvinimas ir gydytojų kvalifikacijos tobulinimo plėtojimas. Įstatuose numatyta skatinti medicinos srities mokslininkų ir gydytojų mainus. Iki šiol organizuotos apie 850 keleto savaičių trukmės Baltijos šalių gydytojų stažuotės Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje.


Istorija

Vokietijos ir Baltijos gydytojų asociacija buvo įkurta 1991 m. Pradžioje buvo siekiama teikti humanitarinę pagalbą ir atgaivinti Vokietijos ir Baltijos valstybių mokslinius ryšius, sutrikusius po Antrojo pasaulinio karo. Atskiri asociacijos skyriai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje buvo įkurti 1992 m. sausio –vasario mėnesiais. Nuo to laiko vyksta kasmetiniai bendri moksliniai susitikimai.