TEADUSE KOHTUMISPAIK

Konverentsid ja sümpoosionid

Saksa Balti Arstide Ühingu korraldatud kõrgetasemelisd meditsiinialased teaduslikud konverentsid on oluliseks osaks ühingu töös. Konverentsid toimuvad vähemalt 1 kord aastas, enamast ühingu aasta koosoleku raames. Üritusi korraldatakse rotatsiooni alusel, -Saksamaal, Eestis, Lätis, Leedus.


Liikmete koosolek 2022

Tallinn

2022 augustis toimus peale mitmeaastast covid pandeemiast tingitud pausi Saksa Balti Arstide ühenduse koosolek Tallinnas.Kõigist neljast sektsioonist oli palju osavõtjaid. Saadi osa kolmepäevasest programmist. Teadusku teemana oli fookuses tubaka tarbimisega seotud haigused. Atraktiivne raamprogramm andis palju võimalusi lõõgastumiseks,

omavaheliseks suhtluseks ning aruteludeks, kuidas seltsi edasi arendada.Liikmete koosolek 2019

Nürnberg

29.08-01.09.2019 toimus Nürnbergis iga aastane Saksa-Balti Arstide Ühingu koosolek. Esinejad Saksamaalt ja Balti Riikidest pidasid huvitavaid loenguid. Põhiteemaks oli „Alkoholi liigtarvitamisest tingitd haigused“. Erinevate riikide interdistsiplinaarne teaduslik koostöö mängis suurt rolli Frangi metropolis korraldatud ürituse õnnestumisel.

 


Lisaks koosolekule korraldas Saksamaa sektsioon põneva ekskursiooni Nürnbergis koos muuseumide külastamisega, mis lõi ajaloolises linnas köitva atmosfääri.

 Liikmete koosolek 2018

Riia

Saksa-Balti Arstide Seltsi 27. liikmete koosolek toimus 20-23.09.2018 Läti pealinnas Riias. Teadusettekannete fookuses oli teema ,,Toitumine”. Huvitavad ettekanded osalevate riikide kolleegidelt viisid osavõtjad kurssi konverentsi teema aktuaalsete probleemidega.

Seltsi Läti esindajad võõrustajana olid kokku pannud atraktiivse kultuuriprogrammi, mis lähendas osavõtjaid ilusa Riia linnaga. Tähtsündmusena jääb liikmetele meelde meditsiiniajaloo muuseumi külastus koos koori kontserdiga.Liikmete koosolek 2017

Hamburg

Saksa-Balti Arstide Seltsi liikmed ja sõbrad kohtusid 14-18. septembrini 2017 Hansa linnas Hamburgis, kus leidis aset seltsi 26. aastakoosolek. Ürituse teaduskonverentsi keskmes oli seekord teema ,,Infektsioon-haigused”. Konverents toimus Hamburg-Eppendorfi Ülikoolikliinikumi patoloogia instituudis. Kuulajatele pakuti kaasahaaravaid ettekandeid erinevatest meditsiini valdkondadest.

 

Lisaks kohtumistele ja osalejate isiklike kogemuste vahetamistele erinevates valdkondades, pakuti taaskord ka rikkalikku kultuuriprogrammi: osavõtjatele avanes suurepärane võimalus jalutada läbi Bernhard-Nocht Institut Tropenmedizin ruumide. Lisaks sai nautida ringsõitu sadamas, Hamburgi ajaloomuuseumi külastust ja linnaekskursioon, mis kõik võimaldasid veelgi lähemalt nautida Elbe kaldal asuva linna olustikku.