ZINĀTNES KONTAKTPUNKTS

Konferences un simpoziji

Augstvērtīgi zinātniskie simpoziji par aktuālajām tēmām dažādās medicīnas nozarēs padara Vācijas – Baltijas Ārstu biedrības pasākumus par svarīgu dažādu specialitāšu tikšanās vietu. Sanāksmes notiek ne retāk kā vienu reizi gadā gadskārtējās dalībnieku sapulces laikā, kuras secīgi organizē attiecīgās dalības valstu sekcijas.


Dalībnieku sapulce 2022. gadā

Tallina

2022. gadā, pēc vairāku gadu pārtraukuma pandēmijas dēļ, mūsu četru valstu sekciju kopīga sanāksme varēja notikt skaistajā Tallinā. Esam gandarīti, ka daudzi mūsu biedri piedalījās šajā labi apmeklētajā pasākumu, lai atkal dzīvinātu Vācijas un Baltijas valstu ārstu ciešās saites. Medicīnas jomā dalībniekiem tika nolasītas zinātniskas

 

 

lekcijas par tabakas izraisītām slimībām. Arī atraktīvā sociālā programma radīja mūsu biedriem daudz iespēju diskusijām, lai veicinātu mūsu starpvalstu ārstu biedrības mērķu sasniegšanu.Dalībnieku sapulce 2019. gadā

Nirnberga

No 29.08. - 01.09.2019. Vācijas un Baltijas ārstu asociācijas biedri ikgadējā kopsapulcē tikās Nirnbergā. Runātāji no Vācijas un Baltijas valstīm lasīja interesantas lekcijas par galveno tēmu „alkoholiskās slimības”. Starpdisciplinārai dažādu valstu nodaļu ārstu apmaiņai atkal bija liela nozīme tikšanās laikā Frankonijas metropolē. Papildus 
konferencei vācu nodaļa organizēja

ekskursiju ar aizraujošu gida stāstījumu un iepazīstināja dalībniekus ar Nirnbergas mainīgo vēsturi un tās īpašo gaisotni.Dalībnieku sapulce 2018. gadā

Rīga

Vācijas – Baltijas Ārstu biedrības 27. gadskārtējā sanāksme notka Latvijas galvaspilsētā Rīgā laikā no 2018. gada
20. līdz 23. Septembrim. Zinātniskais priekšlasījumu skatpunkts šoreiz bija pievērsts tēmai „Uzturs”. Aktualitātes tika atspoguļotas interesantos dalībvalstu mediķu priekšlasījumos.

Latvijas sekcija bija sagatavojusi jauku kultūras programmu, kas mūs iepazīstināja ar skaisto Rīgas pilsētu. Dalībnieku atmiņā paliks P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja apmeklējums ar kora koncertu.   Dalībnieku sapulce 2017. gadā

Hamburga

Vācijas – Baltijas Ārstu biedrības biedri un draugi laikā no 14. līdz 18. septembrim satikās Hamburgā uz 26. gadskārtējo sanāksmi. Pasākuma zinātniskās daļas centrā, kuru šoreiz bija iespējams noturēt Hamburgas universitātes Ependorfas slimnīcas
patoloģijas institūtā, izvēlētā tēma bija „Infekcijas slimības”. Plašā dažādo sekciju priekšlasījumu izvēle izraisīja lielu klausītāju interesi.

Satikšanās laikā papildus dažādo sekciju dalībnieku personīgajām sarunām, tika piedāvāta plaša kultūras programma: pateicoties Bernarda Nohta Tropiskās medicīnas intitūta pretimnākšanai, mūs iepazīstināja ar tā telpām. Dodoties izbraucienā pa ostu, ekskursijās pa pilsētu un apmeklējot Hamburgas vēstures muzeju mēs labāk iepazinām Hamburgas – pilsētas pie Elbes burvību.